Publicacions i escrits


publicacions i escrits @ publicacions

Arreplega en format pdf, les col·laboracions de l'esquadra Aladins en consells de redacció i articles publicats en diverses revistes i programes que parlen de la festa moro-cristiana.